Interclub Orient pekinéz a japan-chin 

SAZEBNÍK POPLATKŮ ICO

(schváleno členskou schůzí ICO dne 5. 10. 2014)
 

roční členský příspěvek 400 Kč VS 10001
rodinné členství (zahrnuje členství manželů, druh - družka, případně registrované partnertství) 600 Kč  
roční členský příspěvek - nový člen 400 Kč VS 10002
bonitace 500 Kč
VS 10003
žádost o vystavení KL 100 Kč VS 10004
poplatek za každé odchované štěně *100 Kč VS 10005
poplatek na výstavy - dle propozic výstavy   VS 10006
žádost o expresní vystavení KL 300 Kč VS 10007
administrativní poplatek za uzavření smlouvy
s chovatelem stojícím mimo klub
2000 Kč VS 10008
poplatek za přiznání klubového titulu 100 Kč VS 10009
finanční sponzorské dary   VS 10010
ostatní platby    VS 10011

 
* Platnost od 1. 4. 2010, tj. vztahuje se na všechny, kde se provádí kontrola vrhu po tomto datu při dodržení věkové hranice pro kontrolu vrhu 49 den; viz Směrnice pro kontrolu vrhu čl. 5.1. Doklad o zaplacení je součástí PZŠ a Protokolu o přejímce vrhu.

- Kopie dokladu se zasílá s ostatními doklady HPCH; viz Směrnice čl. 5.8, odrážka pátá.


Při platbách převodem (vkladem) na účet vždy uvádějte variabilní symbol!
 
Jak provádět platby:
1.
  Převodem (vkladem) na účet ICO u FIO banky a.s.,
číslo účtu: 2901642640/2010, variabilní symbol: výše uvedený druh platby
2.  Přímou platbou na bonitacích a akcích pořádaných ICO
 

Náklady poradce chovu za provedou kontrolu a přejímku štěňat u chovatele:

poplatek za jedno tetované štěně
(tetování smí provádět pouze vet. lékař nebo osoba odborně způsobilá)
Pokud tetování provádí vet. lékař, je cena podle jeho ceníku.
50 Kč
náklady na dopravu 6 Kč/1 km