Interclub Orient pekinéz a japan-chin 

PROPOZICE a PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

Soutěž je vypisována na celou výstavní sezónu.

Počítá se účast na klubových výstavách pořádaných ICO, které se konají třikrát za kalendářní rok.

Bodování:

Body se udělují za účast na klubových výstavách a za celkové umístění s tím, že počet dosažených bodů je také závislý na počtu účastníků na každé výstavě v rámci Přehlídky dítě a pes.

 

Přehlídka Dítě a pes

a) za každou účast na výstavě ICO v roce - 20 bodů (2výstavy - 40b., 3výstavy - 60b.)

b) body za pořadí (dle počtu účastníků) (poslední místo - 5b., vyšší pozice 10, 15 atd.)

 

Příklad:

1.výstava   2.výstava   3.výstava  
5 účastníků   3 účastnící   2 účastníci  
           
účastník A 25 + 20 bodů účastník B 15 + 20 bodů účastník B 10 + 20 bodů
účastník B 20 + 20 bodů účastník F 10 + 20 bodů účastník F   5 + 20 bodů
účastník C 15 + 20 bodů účastník A   5 + 20 bodů    
účastník D 10 + 20 bodů        
účastník E   5 + 20 bodů        
           

 

Body se sečtou na konci každého roku. Vítězem se stane mladý vystavovatel s největším počtem bodů.

Vyhlášení pořadí s odměnami pro všechny soutěžící proběhne na první, jarní klubové výstavě v následujícím roce.

 

Výsledky soutěže Mladý vystavovatel