Interclub Orient pekinéz a japan-chin



 

BONITAČNÍ HODNOCENÍ PLEMENE PEKINÉZ

 
A. CELKOVÝ VZHLED: malý, nízký, dobře vyvážený, robustní pes, silné stavby těla
Lví vzezření s ostražitým a inteligentním výrazem. Malý, dobře vyvážený, mírně zavalitý, velmi důstojný a ušlechtilý. Všechny známky dýchacích potíží z jakýchkoli důvodů, nebo neschopnost zdravého pohybu, jsou nepřípustné a měly by být přísně penalizované. Ne nadměrně osrstěný.
1. nedostatečná síla kostry
2. delší tělesný rámec
3. vyšší tělesný rámec
4. hrubý typ
5. váha vyšší než 5,5 kg u psa a 6,0 kg u feny
6. váha nižší než 4,5 kg u psa a 5,0 kg u feny
7X. jasně viditelné dýchací potíže při pohybu

B. POHYB: pomalý, důstojný, sebevědomý, lehký, připomínající pádlování, zezadu úzký chod. Pohybu nesmí překážet nadměrné osrstění.
1. lehká chůze s náznakem pádlování
2. těžký chod
3. úzký chod hrudních končetin
4. široký chod pánevních končetin
5.Nadměrné osrstění bránící pohybu
6X. netypický chod bez pádlování (kulhání, mimochod atd.)

C. HLAVA: objemná, proporčně širší než vyšší, lebka mezi ušima je široká a plochá nevyklenutá, uši srdcovitého tvaru, neseny přilehle, boltce nesahají pod linii pysků
1. kvadratický formát hlavy
2. klenuté temeno
3. vysoko nasazené ucho
4. nízko nasazené ucho
5. příliš vzad nasazené, odstávající ucho
6X. vysoká, úzká hlava
7X. uši vlající nebo jsou postavené

D. OBLIČEJOVÁ ČÁST: plochý profil, nosní houba posazena mezi očima. Výrazný stop. Černá pigmentace nosní houby, pysků a okrajů očních víček.
1. vystupující čelo z profilu
2. vystupující hřbet nosní houby
3. nosní houba neleží v linii očí
4. nosní houba posazena příliš vzad (vtisknutá)
5. ustupující brada z linie
6. vystupující brada z linie
7. částečná depigmentace nosní houby
8X. výrazná depigmentace nosní houby, pysků a okrajů víček

E. NOSNÍ PARTIE: široká, zvrásněná, plochá. Nos krátký, široký, nosní otvory dobře otevřené. Mírná vráska, spíše záhyb, by se měla táhnout z lící na hřbet nosu v širokém obráceném "V". Nesmí nepříznivě ovlivňovat, nebo zakrývat oči nebo nos. Málo otevřené nosní dírky a silně zvrásněný nos jsou nepřípustné a měly by být přísně penalizované.
1. užší nosní partie
2. převislé pysky
3. zúžené nosní otvory
4. hřbet čenichu není přikryt vráskou
5. vráska překrývající nosní otvory

F. OKO: velké, jasné, kulaté, tmavé a lesklé
1. malé oko
2. viditelné bělmo
3. oči leží blízko sebe
4. světlejší oko
5X. nestandartní barva oka; světlé oko (modré klíny, rybí oko, odchlíplé víčko (ektropium), obrácené víčko dovnitř oka (entropium)

G. POSTAVENÍ ČELISTÍ A CHRUP: pod dobrě přilehlými pysky nesmí být vidět zuby nebo jazyk. Silná dolní čelist.
1. těsný předkus
2. volný předkus
3. klešťový skus
4. nůžkový skus
5. plnochrupost v řezácích
6. tolerovaná redukce v řezácích (pes 1, fena 2)
7. úzká čelist
8. dolní čelist není zcela rovná
9X. výrazně křivá dolní čelist
10X. viditelné zuby nebo jazyk
11X. redukce v řezácích mimo toleranci
12X. podkus

H. TRUP: šíje krátká, silná, trup krátký, dobře zavěšen mezi hrudními končetinami, široký hrudník s dobře klenutými žebry, výrazný pas, rovný hřbet
1. užší hrudní partie
2. plochý hrudník
3. žebra málo klenutá
4. nevýrazný pas
5. měkký hřbet
6. klenutý hřbet
7. pronesený hřbet
8. vyšší záď

I. KONČETINY: hrudní končetiny krátké, silné s těžkou stavbou kostí. Kosti na předloktí tvoří mírný oblouk. Pánevní končetiny lehčí než hrudní, pevné a dobře formované. Pohledem zezadu úzký postoj. Tlapy velké, ploché, přední lehce vybočené do vnějších stran. Pevný postoj na tlapách.
1. úzký frontální postoj hrudních končetin
2. vyšší hrudní končetiny
3. slabší kosti předních končetin (hrudních)
4. měkké nadprstí
5. rovné předloktí
6. výrazně vybočené lokty
7. volná ramena
8. těžké pánevní končetiny
9. kravský postoj pánevních končetin
10. široký postoj pánevních končetin
11. strmý postoj pánevních končetin
12. kulaté tlapky

J. OCAS: vysoko nasazený, pevně nesený, lehce přetočený přes hřbet na jednu stranu, botatě osrstěný
1. nízko nasazený ocas
2. ocas krátce svinutý
3. krátký ocas
4. nestadardní nesení - rovně, svisle, stranou

K. OSRSTĚNÍ: srst dlouhá, rovná s bohatou hřívou rozprostírající se přes ramena, a tak tvořící bohatý límec okolo krku. Krycí srst je hrubá, s hustou podsadou, bohaté závěsy na uších, zadních stranách končetin, ocase a tlapách. Délka a hustota srsti by neměla bránit aktivitě psa nebo zastírat tvar těla.
1. slabší límec, závěsy, chochol na ocase
2. mírně krepovitá srst
3. srst bez podsady
4. měkká vlnitá srst
5. chybějící ušní závěsy
6. celkově slabší osrstění, krátké

L. MASKA a barevné chyby u jednobarevných jedinců
1. výrazná sytá maska pokrývající celý obličej
2. maska dosahující nosní houbu
3. slabá maska
4. bez masky
5X. albinismus
6X. játrové vybarvení

M. Barevné znaky u strakošů - particolor
1. převládá bílá barva, na hlavě bílá lysina, pravidelné a ostře ohraničené barevné syté znaky
2. vybarvení znaků není dostatečně syté
3. barevné znaky nejsou pravidelně rozložené
4. bílá barva není zcela jasná
5. malá lysina na hlavě
6. nepravidelná kresba lysiny na hlavě
7. bílá lysina zcela chybí

 


nahoru